«Жезқазған қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ
Мемлекеттік мекемесінің ресми сайты
Главная Ақпарат 2011-2015 жылдарға арналған ММ-нің стратегиялық жоспары
Опубликовано: 30 января 2011
 Жезқазған қаласы әкімдігінің
2010 жылғы «28» желтоқсандағы
 № 30/48 қаулысымен бекітілген
 
 
2011-2015 жылдарға арналған «Жезқазған қалалық жер қатынастары бөлімі» ММ -нің стратегиялық жоспары
 
  
1.       Мисссия және болжам.
 
Миссия
 
Азықтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатындағы ауылшаруашылық сапалы жер көрсеткішін көтеру, экономикалық дамуына жағдай жасайтын жерді қорғау және спалы түрде қолдануға мүмкіншілік жасау.
 
Болжам
Жезқазған аймағының жер қорын қорғау және орынды қолдану.
 
2.Ағымдағы жағдайды талдау.
 
Нарықтық экономикалық жағдайдағы елдердегі тәжірибе экономиканың нақтылы секторын белгілі бір шамада дамыту жер кадастрының ақпараттық, жер салығының мөлшерлемесін анықтаудағы базасы болып табылатын жерді бағалау негізінде   жерді орынды қорғаумен байланысты екенін көрсетеді.
Қазақстан Республикасының Жер кодексін қабылдаумен, және ауылшаруашылық құзырындағы жерге жеке меншік иелігін енгізуде жер қорының сапалық және сандық нақты ақпараттың қажеттігі пайда болды.
Тіпті, қазіргі уақытта жер мәселелерін реттеуге күшті ықпал беретін, сол сияқты, жерді қолданудағы салық салу анықтығы, жер жағдайы аясындағы толық ақпараттың болмауы да кездеседі.
Мемлекет қарамағындағы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын жекешелендіру үрдісінде және ауыл шаруашылығы саласының нарықтық қарым-қатынасқа көшуіне байланысты жер қорын тиімді және қолайлы пайдалану мәселелері пайда болды, мысалы:
1.Ауылшаруашылығына тиесілі жерде  Жезқазған қаласының барлық ауылдық төңіректерінде жердің сапалық көрсеткішінің төмендеуінің тұрақты тенденциясы, соның ішінде топырақ гумусы мен қоректендіргіш заттар құрамының, көкөріс пен оның азықтығының сапалық көрінісінің төмендеуі малшаруашылығы саласынаң дамуына кері әсерін тигізуі белгіленіп отыр.
Жезқазған қаласының ауылшаруашылығы пайдаланатын жері топырақтың құнарлылығының төмендеуіне алып келетін құлдилаушылыққа, ластануға ұшыраған.
Соңғы онжылдық аясында жер-жердегі аумақты алаң ауылшаруашылығы қолданысынан шығарылған және қор жағдайына ауыстырылған, олар жер қоры құрылымы облысында -49,1%. ауылшаруашылығы қолданысы аясында 49.7% орын алған.
 «Қарағанды НПЦжер» ДГП ЖФ-ң 1980-2003 жылдардағы көрсеткіші бойынша ауылшаруашылығы қолданысындағы жалпы алаңның 5,3 мың гектардан астам аумағы жел әсерінен жемірілуге ұшыраған, осыған байланысты су, жер жемірілуінің болу себептерін осы жағымсыз жағдаймен күресінің кешенді іс-шараларының шамасындағы жұмыстарды жасау үшін анықтау қажеттігін тудырды.
2.               Соңғы уақыттарда біздің қаламыз Жезқазғанда сапалы жоспарлы-картографиялық материалдары жоқтың қасы, керісінше, өткен ғасырдың жетпісінші жылдарының басында жасалып, ескірген жұмыстары ғана алға тартылады.
Одан басқа, қазіргі уақытта қала сыртындағы аймақтарда және төңіректегі жер телімдерінде инновациялық жобалар мен тұрғын үй құрылысы, сол сияқты,   жер телімін алып тастаумен байланысқан едәуір қаражат қорын көп жағдайда талап ететін мемлекеттік құрылыс және әлеуметтік нысандар салу бағдарламаларын жүзеге асыру үшін сақталым қоры мәселесі негізігі мағынаға ие бола бастады.
3.               Өнеркәсіп, транспорт, байланыс, қорғау орындары және басқа ауылшаруашылығы саласына тиесілі емес жерлерде көп таралған пайдалы қазбалар картасы жоқ, аныықталмаған, сол сияқты республикалық және жергілікті мағынадағы жол шекаралары бекітілмеген.
           Жезқазған қаласының аумағы пайдалы қазбаларға бай, олардың ішінде ең бастылары түсті және қара металлдар болып табылады. Кең таралған пайдалы қазбалардың көптеген кен ошақтары бар. Геологиялық бақылау жұмыстары тез арада қолдануға жарамды аумақты барлауға ғана мүдделі қазып шығаратын кәсіпорын күшімен жүзеге асырылады.
         Осыған байланысты минералды-шикізаттық базаның болашағы табиғи-шикізаттық потенциалды дамыту, жерасты сулары мен қатты пайдалы қазбалар кеношағы болжамы картасының құрылуын және баспасын табанды түрде талап етеді.
          Инженерлік инфрақұрылым мен өндірістік нысандарға алынған жермен тікелей байланысты аймақтың өте бай шикізаттық потенциалын қолдану жердің бүлінген едәуір аумағын жасақтауға алып келді, соңғы кездері рекультивациялау екпіні бірден қысқартылды. Бүлінген жер аумағы 2464 гектарды құрайды , оның ішінде 258 га өңделген және рекультивацияға жатқызылған.
4.               Айрықша қорғалудағы табиғи аумақтық жерлерде олардың шекаралары белгіленбеген, тарихи-мәдени мағынадағы нысандар картасы жоқтың қасы.
         Бірегей   тарихи-мәдени мұраның, туристік саланы дамытудың болашағы және демалыс орындардың барлығына байланысты осы уақытта көрнекті жерлерге жер телімдерінің шекарасын нақтылауды қажет ететін, демалыс орындарын игеруге берілген   көліктік, жаяу жүргіншілер, велосипедтік бағдарлар даярлануда.
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 152 ст. сәйкес мемлекеттік жер кадастры жердің табиғи және шаруашылық жағдайы, орналасуы, мақсатты қолданылуын , жер телімдерінің шекарасы мен өлшемдері, олардың сапалық сипаттамасы, жерді қолдану есебі және жер телімінің кадастрлық бағасы, басқа да қажетті мәліметтер туралы, мағлұматтар жүйесін ұсынады. Мемлекеттік жер кадастрында сол сияқты жер телімдеріне субъектілердің құқықтары туралы ақпарат енгізіледі.
Мемлекеттік жер кадастры мағлұматын құру жер мониторингі есебі бойынша жүргізілетін жұмыстарымен, жердің сандық және сапалық есебі, нақты жер телімінің жерлердің кадастрлық жұмыстарың құру, жер теліміне    теңестіру- идентификациялық құжаттар мен жерлердің кадастрлық карталарды даярлау жұмыстары   қамтамасыз етіледі.
Топырақтың сапалық сипаттамасын анықтау, ботинировкасы мен мәденитехникасы жұмыстары 7-10 жылда кезеңдік тексеру (топырақтық, геоботаникалық және т.б.) негізінде іздеу жұмыстары жүргізіледі.
Сонымен қатар, топырақ тексеру материалдарында (топырақ картасы, топырақтың агроөндіріс картограммасы және т.б.)Жезқазған қаласындағы барлық ауылшаруашылығы пайдаланылатын жердің шамамен 17 % алаңы бар.
Одан басқа, соңғы рет 1980-1985 жүргізілген жер қорының бағалауы жұмыстарын бес жылдық кезеңмен жүргізіп отырылуы керек.
Қазіргі уақытта пайдаланылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйедегі мемелекеттік жер кадастры (АИС ГЗК) ақпараттық жер-кадастрының екі түрін (атрибутивтік (мәтіндік) және графикалық ) қолданады.
Жер қорының сандық есебінің мағлұматын беру мәселесі атрибутивтік және графикалық ақпараттармен сәйкестендіре келтірілгенде ғана шешілуі мүмкін.
Көрсетілген мәселелерді жою жер телімдерінің бұрылу нүктелерінің аспаптық үйлестірілімділігі бойынша егістік геодезиялық жұмыстарын енгізетін, олардың заңгерлік теңестірілуінің АИС ГЗК графикалық базасындағы атауларын енгізудегі кадастрлық құжаттары бойынша үйлестірілмеген жер телімдерін межелеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді.
Жер қорының көрсетілген мәселелерін шешу оның сапалық және сандық көрсеткіштері турасындағы нақты ақпараттар жүйесін беруге жәрдем етеді.
Бұдан басқа, жердің есеп-санағы, есептеу әдісіне өту бөлігінде қазірде    қолданылатын немесе бейрационалды түрде қолданылатын, қолданылмайтын Қазақстан Республикасының жер құқығын бұзушылығы жағдайын анықтауға да көмегін көрсетеді.
Басқа өзекті мәселенің бірі жер жағдайының нашарлауы мәселесі болып табылады.
Жезқазған қаласының ауылшаруашылығы саласына пайдаланатын жердің басым бөлігі жер құнарлылығына кері әсерін тигізетін нышанның барлығын көрсетеді.
Топырақтың әр алуан бөлігіндегі егістік құрамы 0,3 га, немесе 52,9 % орын алады.
Пішен шабатын машиналардың техникалық жағдайының сапалық есебі келесі мәліметтерді көрсетеді: таза -0,8 мың га, бұталанған жер – 0,1 мың га.
Техникалық жағдай бойынша жайылымдық жерлер келесі түрлерге бөлінеді: жақсартылған – жоқ, таза – 637,7 мың га, төмпешіктермен көмкерілген – 4,7 мың га, орманды - 70,6 мың га, тастақ – 25,2 мың га, нығыздалған37,9 мың га, соғылған – 31,8 мың га.
Облыс тұрғындарының шамамен 5 % (4,9 мың адам) ауылдық жерлерде тұрады және олардың басым бөлігінің кіріс жағдайлары экономиканың аграрлық секторымен, яғни жерді қолдануға тікелей және жанама түрде байланысты болып келеді.
Азықтық жайылымдардың ауылдық пункттерден аса қашықтауына , сол сияқты суландырылмауына байланысты олардың басым бөлігі қолданылмай отыр. Суландырылған жайылымдардың аумағы бірте-бірте құрылғыларды жөндеу мен қайта жабдықтау жұмыстарының мақсатты түрде жүргізілмеуіне орай қысқарып келеді.
Әсіресе, елді мекендерге жақын орналасқан, өндірістік нысандардың ықпалындағы азықтық, жем-шөптік мақсатта пайдаланылып отырған жерлердің экологиялық жағдайы төмендеп келеді.
Жердің сандық сипаттамасының көрсеткіші бойынша ауылшаруашылығының жел әсерінен жемірілуге ұшыраған жердің жалпы аумағы 5,3 мың га немесе 0,6% -ті құрайды.
Аймақтың шикізаттық бай потенциалын қолдану топырақтың радиоактивтік ластануы мен едәуір массивтер құруы жер бұзылысына алып келді, соңғы кездері қайта жаңарту үлкен жақсылық нышандарын талап етеді. Бұзыудағы жер аумағы 2 464 мың га, оның 10% - ы өңделген. Ауылшаруашылық жерлерді бонитировкалау жұмыстары өткен ғасырдың 70-80 топырақтық және басқа тексерулермен (М 1: 25000-50000) жүргізілген болатын.
Топырақты ботинировкалаудың қолданыстағы тәсілі негізгі бағалау баллының тек бір ғана межесі – ауылшаруашылық дақылдарының шығымдылығы мен топырақтың құнарлылығы (гумуспен) арасындағы бірбеттілік негізіне байланысты таңдалып алынған жартыметрлік қабаттағы гумустың құрамы бойынша ғана қарастырылады. Бұл тәсіл тәжірибеде топырақтың жеделдетілген және шамаланған бағасы үшін қолданылады.
Нарықтық экономика жағдайында ол әдіс нәтижелі емес, оны қолдану жер салығы нормаларын жасауда және жалгерлік ақысы жүйесінде көп жерде шындыққа келмейді.
Жер қатынасы аясында жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулер қоныстандырудың, мемлекеттік жер кадастрының және жер мониторингінің, сол сияқты, «электрондық үкіметке»: енетін жалпымемлекеттік ақпараттық жүйесіндегі негізгі құрамды бөлігі болып табылатын жер туралы мемлекеттік ақпарат қорын ғылыми негізін қамтамасыз етеді: «салық төлеуші мен салық салу нысандарының тізілімі», «Мекен-жайлық тізім», «Жылжымалы мүлік тізілімі», «Жеке тұлға» көрсеткішінің мемлекеттік базасы және т.б.
Жердің экономикалық бағасын жүзеге асыру «Нұр Отан» ХДП-ң жердің, басқа табиғи қорлардың ішікі және халықаралық нарықтағы ренттік құнын жылсайын нақтылаудағы экономикалық бағасы мен есеп жүйесін құру қажеттілігімен келісілген саяси тұғырнамасының бір қағидасына сәйкес келеді.
Сөйтіп, нарықтық экономика жағдайында жер нарығының болашағы туралы нақты және дәл ақпаратқа экономикалық үрдіске қатысушылардың қызығушылығын арттырады. Сондықтан, қаражаттық мүмкіншіліктердің шектеулілігін есепке ала отырып, мақсатты түрде Мемлекеттік жер кадастрын қалыптастырушы   мағлұматтар аса маңызды ақпараттар болып табылады.
Бөлімде облыс жер аумағының сандық және сапалық есебін жүргізудің белгілі бір мәселелерімен қатар, Қазақстан Республикасының Жер туралы Заңдарының бұзылушылығының көрсеткішінің арта түскенін белгілеу керек.
Жерді қорғау және пайдалану жұмыстары бойынша жүргізілген мемлекеттік бақылау қорытындылары Қазақстан Республикасының Жер туралы Заңын бұзушылықтың негізгі түрлері жерге мемлекеттік иелік құқығының бұзылушылығы, Жер Заңын бұза отырып жерді қолдану немесе қолданбау болып табылатынын анықтады.
Сөйтіп, жерді қолдану мен қорғауды мемлекеттік бақылау жағдайының жүргізілген сараптамасы жер қатынасы саласынында кеткен қателіктерге жауапкершілік қатаңдығын күшейту механизмін жасау қажеттігін көрсетеді.

 
 
3. Стратегиялық бағыт, мақсат және міндеттер
«Жезқазған қалалық жер бөлімі » ММ
 

Атауы
Өлшем бірліктер
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
 Стратегиялық бағыт 1. Жер ресурстары бойынша өзекті мәліметтерді қалыптастыру.
Мақсаты 1.1 Жер ресурстары жөніндегі қолданушыға ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен анық болуын қамтамасыз ету.
Жер қадастыры туралы ақпаратты, оның ішінде жер учаскелерінің картографиялық мәліметтерін ұсыну және алу үшін барлық мүдделі қолданушылпрға және қолданушылар санының жыл сайын 20% артыру үшін мүмкіндік жасау
 
Пайдаланушылар саны (мың)
0,333
0,416
0,520
0,570
0,620
0,680
Задача 1.1.1. Жер ресурстарының сапалық жай-күйі жөніндегі ақпаратты қамтамасыз етудің деңгейін көтеру
Зерттеуге жататын ауыл шаруашылығы алқаптарын зерттеу жұмыстарын жүргізумен қамту
% мың.га
831,10
 2 тыс.га
20
 
166,2
28,5
 
236,86
27,1
 
225,2
12
 
101,8
12
 
101,8
12
 
101,8
Зерттеуге жататын шаруа қожалықтардың жер телмдерін төл құжаттары
100%
дана
13
 
39
13
 
39
13
 
39
13
 
39
13
 
39
13
 
39
Міндеті 1.1.2. Қалалық жер телімі мен жер қоры туралы мәліметтер жиынтығын құрастыру, сандық есебін жақсарту
Үйлестірілмеген жер учаскелерінің мәжеленуін орындау
100%
7,5 мың. Телімі
19,6
 
1,47
19,6
 
1,47
19,6
 
1,47
19,6
 
1,47
19,6
 
1,47
19,6
 
1,47
Жер кадастрлы істерді сканерлеу және «Мұрағат» ААЖ мемлекетті сатып алу ГЗК жүйесіне еңгізу
% 5,0 мың. жер
20
 
1,0
 
20
 
1,0
20,0
 
1,0
20,0
 
1,0
20,0
 
1,0
20,0
 
1,0
Міндеті 1.1.3
Мониторингті бақылау үшін стационаплық экологиялық алаңдарының саны
шт
0
1
 
 
 
 
Бақылауға алынған жерлердің ауданы
%
 
 
 
 
 
 
 
Мақсат 1.2. Қазақстан Республикасы Заң намасын жер қатынастары субъектілеріне түсіндіру жұмыс  жүргізу
Міндет 1.2.1 Нормативтік құқұқтық актілерге өзгерістермен толықтырулар еңгізу жолымен Қазақстан Республикасы Заң намасын арттыру
Нормативтік құқұқтық актілерді арттыру үшін ұсыныстар еңгізу
дана
1
1
1
1
1
1
Міндет 1.2.2. Жер қатынастары мәселелері жөніндегі облыс тұрғындары арасында құқықтық танымдық жұмыстарды жүргізу
Жер қатынастары субъектілері арасында құқықтық сауатсыздықты төмендету
%
35
40
45
50
55
60
Стратегиялық бақыт 2. Қалалық жерін ұтымды пайдалану
Мақсаты 2.1. Жерлерді аймақтарға бөлу жобалары мен бағдарламаларын және жерді ұтымды пайдалану сызбалары мен жобаларын әзірлеуді ұйымдастыру
Міндет 2.1.1. Жерлерді және бағдарламаларды аймақтарға бөлу
Мың. га
84,2
96,6
115,6
115,6
125,0
125,0
Міндет 2.1.2. Облыс қалалары мен аудандарының жер кесіндісінде жерді аймақтарға бөлу жобаларын (сызбаларын) әзірлеу
Мың. га
176,0
137,0
137,0
137,0
135,9
137,0
Міндет 2.1.3. Ауыл шаруашылықтың пайдаланылатын жерлерінің бір түрінен екінші түріне ауыстыру бойынша жұмыстар (сүландырылған жерлерді сүландырылған жерлерге ауыстыру).
Мың. га
15,4
8,3
11,4
8,2
7,0
8,0
Міндет 2.1.4.Облыстық маңыздығы аудандар мен қалалардың шекараларын өзгерту және анықтау бойынша жұмыстар, соның ішіндегі аудандар.
Мың. га
 
54,241
 
 
 
 

 
 
 4.Функционалдық мүмкіндіктер және мүмкін болатын тәуекелділік.
Жезқазған қаласының жер қорын тиімді қолдану , жер қатынастарын жетілдіру, ауылшаруашылығына тиесілі жерлер мен жер телімдерін материалды активтер қатарына жатқызу және олардың қаржылық – экономикалық айналымын жүргізу - «Жезқазған қалалық жер бөлімі байланысы» ММ-сі үйлестірген жер реформасын тереңдетуге қажетті міндеттердің толық тізімі емес.
Алға қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге Басқарманың ішкі ортасын өзгерту жұмыстары бойынша жүргізілетін және жоспарланған іс-шаралар сол сияқты мемлекеттік мүдделі органдармен толық қарым-қатынасты дамыту себепші болады.
Алға қойылған міндеттерді шешуге әсер ететін ішкі факторлардың арасына «Жезқазған қалалық жер бөлімі байланысы» ММ-сі құрылымына жаңарту жұмыстарын жүргізу жұмыстарын жатқызуға болады.
 Жер қатынастары облысы бойынша мемлекеттік органдар санатына «Жезқазған қалалық жер бөлімі байланысы» ММ-сін және қоршаған ортаны қорғау инспекциясы , қалалық, поселкелік, ауылдық округтердің атқару органдары алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге көмекші болатынын айта кеткен жөн: Қазақстан Республикасының Жер Заңын бұзушылықтың төмендеуіне прокуратура органдары, әділет бөлімі және Ақмола, Қарағанды облыстары және Астана қаласы бойынша Аймақаралық Жер инспекциясымен қарым-қатынас жүргізу жұмыстары да көмегін тигізеді.
 
Аймақаралық өзара бірлескен жұмыстар
 

Стратегиялық міндеттердің атауы
Мүдделес мемелекеттік органдармен бірлескен іс-шаралар
Жер қорының сапалық жағдайы туралы ақпараттармен қамтамасыз ету деңгейін көтеру
«Жезқазған қалалық жер бөлімі байланысы» ММ-сі – қаланың ауылшаруашылығы қолданысындағы жердің сапалық сипаттамасын құрудағы егістік даласының агрохимиялық сараптауы мен суарылатын жердің мелиоративтік кадастры мәліметін қолдану бөлімі.
Сапалық есепті жақсарту, қаланың жер қоры мен жер телімдері туралы жинағын құру
Қаланың жер қатынастары бойынша атқарушы органы – жердің сапалық есебін жақсарту ұсыныстары бойынша келісім.
Статистика бөлімі - ведомстволық статистикалық вормалық есеп бойынша келісім, атрибутивтік және графикалық тәртіп пен қарауды жүргізу.
Жер мониторингі мәліметін қолдану мен жүргізуді жетілдіру
Жер қатынастары бөлімі – жер жағдайы және негативтік үрдістер (жемірілу, шөлейттену, тұдану және т.б.) дамуының мәліметтерін беру.
Жер қатынастары мәселелері аясында халық арасында құқықтық қырларын түсіндіру жұмыстарын жүргізу
Жер қатынастары бөлімі - жер қатынастары турасындағы мәселелермен халықты ақпараттандырудың дәрежесін көтеру
Нормативтік құқықытық актілерге толықтырулар мен өзгерістер бойынша ұсыныстар енгізу жолдары заңдылығын жетілдіру
Қалалық мемелекеттік атқарушы органы – жер қатынастары бөлімі – Жер заңнамасын жетілдіру мақсатындағы нормативтік құқықтық актілермен келісім.

 
 
«Жезқазған қалалық жер бөлімі байланысы» ММ-сіндегі мүмкін болатын тәуекелділіктер ММ-нің алдына қойған мақсаттарына қол жеткізуіне ықпал ететін шектеулі көлем, қорлар түрі бойынша анықтауды ұсыныс етеді.
Кадрлық мүмкіндік.    «Жезқазған қалалық жер бөлімі байланысы» ММ-сінің штаттық саны құрылған уақыттан бері өзгеріске ұшырамады, алайда облыста қаланың жерінің аумағы үлкен болып табылады.
«Жезқазған қалалық жер бөлімі байланысы» ММ-сінің жұмысына жүргізілген талдаулар функционалдық міндеттердің кеңеюіне байланысты штаттық санын кеңейту қажеттігі бар екенін көрсетеді.
Технологиялық тәуекелділік. Қала аумағы жергілікті жердің заманауи жағдайы мен мемлекеттік топонимикасына, техникалық және технологиялық жарақтар мен бағдарламаларға сәйкес болатын, сол сияқты геодезиялық және картографиялық мәліметтердің берілуі мен сақталуы кезінде бұрмаланушылыққа ұшыраған мемлекеттік топографиялық картасымен қамтамасыз етілуі жер қатынастарына байланысты қаралатын мәселелер қорытындыларын кері әсерін тигізеді.
Материалдық-техникалық жабдықтау. «Электронды үкімет» аясында құрылған автоматтандырылған ақпараттық жүйесі оның толыққанды жұмыс жасауы үшін заманауи техникалық жабдықтың болуын талап етеді.
Жезқазған қаласының мәліметтерін сақтау мен қолдануды орталықтандыруда қалалық мәліметтерді сақтайтын ДГП «Қарағанды НПЦжер» ЖФ бар және ол қажетті құралдармен жабдықтауды , заманауи техникалық жаңартуға мұқтаж болып отыр.
 
 
 
 

Тәуекелділік атауы
Назар аудару шараларын қабыл алмау жағдайындағы мүмкін болатын салдар
Басқарудың механизмі мен шаралары.
Кадрлық мүмкіндік
Орындалатын мүмкіндік шараларының күрт төмендеуі.
 
Қызметкерлердің біліктілігін көтерудегі кешенді іс-шараларды қабылдау, сол сияқты штаттық санды арттыру
Технологиялық тәуекел
Қала аймақтарының жергілікті жерлердің заманауи жағдайына сәйкес және мемлекеттік топонимикаға,     топографиялық карталармен қамтамасыз етілмеуі, сол сияқты бұрмаланған геодезиялық және    картографиялық мәліметтердің берілуі мен сақталуы, жерді пайдалану мәселесінде кері әсерін береді.
Мемлекеттік тапсырыстарды заманауи тұрғыдан орындауға сапалы және нәтижелі орындалуына мониторинг және бақылау жүйесін құру жағдайын жасау.

 
 
 
5.       Нормативті құқықтық актілер
 
1. Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 18 бабының 1 пунктінің 3), 4), 8), 9) тармақшалары;
2. 1 «Ұлттық қауіпсіздік» ұзақ мерзімді басымдылығы, 3 «Дамыған нарықтық экономикадағы жоғары дәрежелі шет ел инвестициясымен орналастырылған экономикалық өрлеу» ұзақ мерзімді басымдылығы, 1997 жылғы 10 қазанда еліміздің Президентінің «Қазақстан – 2030» Қазақстан халқына Жолдауы, Қазақстаннның жылға дейінгі Даму бағдарламасы;
3. Қазақстан Республикасының Президентінің 2001 жылдың 4 желтоқсанындағы №735 Жарлығымен бекіткен 2010 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарының  “Агроиндустриалдық саясат” IV бөліміндегі «Жер қатынастарын реттеу» 4.5 бөлімшесі;
4. Қазақстан Республикасының Президентінің 2003 жылдың 10 шілдесінде №1149 Жарлығымен бекіткен 2004-2010 жылдардағы Қазақстан Республикасының ауылдық аймақтарды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасындағы   «Ауылдық аймақтардың жағдайының талдауы» 2 бөлімінің   «Экология жағдайы» 2.4 бөлімі, «Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі бойынша СНП бағасының белгілері мен әдістері» 3 бөлімінің «Экономикалық потенциал» 3.1.1 бөлімшесі, 5 «Ауылдық аймақтарды дамытудың мемлекеттік реттеу шаралары» 5 бөлімінің «Ауылшаруашылық өндірісінің өркендеуі және саланың экономикалық кеңеюі» 5.2.1. бөлімшесі, «Ауылдық тұрғындарды миграциялық келушілермен басқару» 7 бөлімінің «Ауылдық тұрғындарды келушілерін мемлекеттік реттеу» 7.1 бөлімшесі;
5. Қазақстан Республикасының Президентінің 2003 жылдың 28 тамызында №167 Жарлығымен бекіткен 2015 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының аумақтық дамыту Стратегиясындағы 1 «Ағымдағы жағдайды талдау», 3.1. «Елімізді аймақтық және әлемдік экономиға позиционерлеу», 3.2.2. «Ауылдық аймақтарды дамыту», 3.2.3. «Таратып қоныстандыру және   аумақтық ұйымдастыру жүйесі», 3.3.1 «Республикалық, аймақтық және халықаралық аумақтар еңбек бөлінісіндегі бәсекеге қабілетті экономикалық мамандандыру», 3.4. «Жердің экологиялық жағдайын жақсарту» бөлімдері.
6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылдың 19 қыркүйегіндегі №986 қаулысымен бекітілген, 12,24 «Қазақстан Республикасындағы жер мониторингісін жүргізу және оның мәліметтерін қолдану Ережелері» пункті 2003 жылдың 19 қыркүйегіндегі ;
7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылдың 20 қыркүйегіндегі №958 қаулысымен бекітілген, 8-46 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік жер кадастрын жүргізу Ережелері бөлімдері;
 
 
 
 
6.    Бюджеттік бағдарлама
 
«Жезқазған қалалық жер бөлімі байланысы» ММ -і жоспарының стратегиялық жоспарын анықтауға сәйкес ағымдық бюджеттік бағдарламасы алынды , соның ішінде бағдарлама бойынша :
Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік қызметті жүзеге асыру үшін, кейінгі бес жылға 124145,0 мың тенге мөлшерінде қаражат қажеттігі туындап отыр.

Атауы
Өлшем бірліктер
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
Аудандық аумақтарда жер қатынастарын реттеу облысындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру қызметтері
 
Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екіншісіне аустыру жөніндегі жұмыстар
 
11164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9419,3
12387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9419,3
14704,1
 
 
 
 
 
 
 
 
9419,3
0
0
Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру
Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру
 
6982
 
 
 
 
13502
12864
 
 
 
 
1433
0
 
 
 
 
11474
0
 
 
 
 
11474
0
0
 
 
 
 
 

-                пайдалы қазбаларды пайдалану, магистральды құбырлар, газ және мұнай өңдеу нысандарын салу, ерекше қорғалатын табиғат аумақтарын құру және кеңейту;
-                жердің белдеуі мен бағдарламасының жобасын, жерді тиімді қолданудың сызбасы мен жобасын құруды ұйымдастыру;
-                қалалар мен аудандардың жылдық жер есебін талдауын жасау және облыстық әкімшілік-аумақтық бірлігін бөлігінде жерді тиімді қолданудың ұсыныстарын  енгізу;
-                жерге орналастыру өндірісі жұмыстарын лицензиялау;
2.               жергілікті аумақтық пункттердің жер шаруашылығы жоспарын құру және бекітуді ұйымдастыру – 23000,0 мың тенге.
3.               Облыстық мәндегі облыстық қалалар мен аудандар шекарасын нақтылау және өзгерту – 19000,0 мың теңге..
4.               Бұзылған жерлерді түгіндеу – 1 000,0 мың теңге.
Ескерту: Стратегиялық жоспардың қалған іс-шараларын қаржыландыру жоспары қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының жер бөліктері қорларын басқару Агенттігі бойынша республикалық бюджет есебі арқылы жүргізіледі.
 
 
 
 «Жезқазған қаласының
жер қатынастары бөлімі»
ММ бастығы                                                                                      Т.Альменов